Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Strona Główna


Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją w Zeszytach Naukowych WSG - Turystyka i Rekreacja.

Termin nadsyłania artykułów: na bieżąco. Artykuły po przejściu procesu wydawniczego (recenzje, korekty) będą kwalifikowane do kolejnych numerów.

Zgodne z wytycznymi dla autorów artykuły prosimy przesyłać na adres rafal.nowicki@byd.pl

Wyższa szkoła Godpodarki