Ekonomia - Zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

O Nas


Rocznik „Zeszyty Naukowe WSG - Turystyka i rekreacja" jest naukowym periodykiem wydawanym od 2001 roku (od 2004 roku pod nowym numerem ISSN). Czasopismo prezentuje wyniki najnowszych badań empirycznych oraz analizy teoretyczne z zakresu społeczno-kulturowej i przyrodniczej problematyki turystyki i rekreacji, a także informuje o dobrych praktykach wdrażanych w obszarze animacji czasu wolnego. Czasopismo charakteryzuje się troską o wysoki poziom merytoryczny i edytorski oraz otwartością na różnorodność tematów, stanowiąc platformę wymiany poglądów badaczy z różnych dziedzin i różnych stron świata.

Adresatami czasopisma są wszyscy wykorzystujący w swojej pracy wiedzę na temat turystyki i rekreacji, jak naukowcy, studenci, a nawet Ci, którzy przywiązują wagę do planowania i zarządzania w przedsiębiorstwie turystycznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych publikacją. Szczegóły w zakładce "dla autorów".

Wyższa szkoła Godpodarki